Już za rok. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w Polsce będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. A spółdzielnie mieszkaniowe dostały w związku z nim poważne zadania. I to dużo wcześniej.

Sprawy spisowe reguluje ustawa z 9.08.2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Tym razem nie będzie rzeszy rachmistrzów odwiedzających nasze mieszkania. Spis będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Czy oznacza to, że będąc członkiem spółdzielni mieszkaniowej trzeba wypełnić formularz w internecie? Właśnie tak. Jak podaje GUS, obowiązkiem spisowym będą objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach na terenie Polski, a nawet osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Samospis jest obowiązkiem ustawowym, społeczność spółdzielców przystapi więc do masowego wypełniania danych m.in. o rodzaju własności mieszkania, liczbie osób w mieszkaniu, wyposażeniu mieszkania w urządzenia techniczne i sanitarne.

GUS zachęca do udziału w spisie hasłem: liczy się każdy! Zanim jednak się policzymy swoje zadania wypełniają w ramach prac przygotowawczych m.in. spółdzielnie mieszkaniowe. Zostały w ustawie zobowiązane do przekazania GUS całkiem szczegółowych danych o swoich spółdzielcach. Do końca stycznia 2020 r. a następnie drugi raz, do końca kwietnia 2021 r. przekazują dane jednostkowe o osobach, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego:  1) imię i nazwisko; 2) numer PESEL; 3) adres lokalu mieszkalnego; 4) rodzaj spółdzielczego prawa do lokalu.

Już wkrótce w ramach popularyzacji spisu powszechnego będą prowadzone działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne, zachęcające do udziału w spisie powszechnym oraz prezentujące korzyści dla gospodarki narodowej i społeczeństwa.