Komentarz do Ustawy o prawie spółdzielczym

Komentarz do Ustawy o prawie spółdzielczym