Oceń spółdzielnię

Ankieta

TEST efektywności spółdzielni – dla aktywnych spółdzielców

 

TEST efektywności spółdzielni - dla aktywnych spółdzielców


Zależy nam na profesjonalnym działaniu spółdzielni mieszkaniowych. Tobie również? Zapraszamy więc do współpracy. Przed Tobą pogłębiony i anonimowy test efektywności spółdzielni - badanie jakości jej działań.


Jeśli jesteś aktywnym spółdzielcą, chcesz wymusić bardziej przejrzyste i sprawne działanie Twojej spółdzielni mieszkaniowej, to trafiłeś na właściwą pomoc. Jeżeli jesteś we władzach spółdzielni to możesz zobaczyć ile brakuje jeszcze w organizacji do najlepszych standardów jakości. Zmieniaj rzeczywistość krok po kroku. Wszystko dla wspólnego dobra!


0 punktów otrzyma w tym teście spółdzielnia całkowicie nieefektywna, a 100 punktów - idealna. Wynik pokaże Ci po prostu ile jest do zrobienia. Zbiorcze wyniki badania będą dostępne dla autorów ankiety. Zbieramy te informacje, aby rekomendować najlepsze rozwiązania systemowe i prawne. Prosimy, pomóż nam. Aby odpowiedzieć na dane pytanie trzeba zwykle podjąć konkretne działanie testujące (np. jako tajemniczy klient) lub sprawdzić czy w spółdzielni funkcjonuje dana procedura. W celu zaplanowania wszystkich działań możesz najpierw wydrukować sobie pytania.


Z góry dziękujemy za poświęcony czas i podjęte działania.


Zespół projektu "Spółdzielcze Rewolucje"

1 out of 6
DOSTĘPNOŚĆ I KOMUNIKACJA

Czy sprawdzana przez Ciebie spółdzielnia umożliwia kontakt telefoniczny przez całą dobę?

Zadzwoń do spółdzielni i sprawdź czy osoba odbierająca telefon w biurze przedstawia się z imienia i nazwiska:

Standardem dla jednostek użyteczności publicznej w Polsce jest dostosowanie ich budynków i lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jak na tym tle wypada weryfikowana przez Ciebie spółdzielnia?

Czy w biurze spółdzielni są miejsca do siedzenia?

Wyślij jako tajemniczy klient prostego e-maila do biura spółdzielni. Odpowiedź przyszła:

W ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian w zakresie segregowania nieczystości i ich odbioru. Choć wybór odbiorcy to kompetencja gminy, to sprawa dotyczy wielu spółdzielców. Sprawdź lub oceń biuro weryfikowanej spółdzielni:

2 out of 6
TRANSPARENTNOŚĆ

Proszę sprawdź, jak reaguje biuro sprawdzanej przez Ciebie spółdzielni, gdy jest proszone o kopię ostatniego sprawozdania z jej działalności:

A o spisane procedury udzielania zamówień oraz szacowania wartości dostaw i usług?

W biurze spółdzielni:

Zapytaj na miejscu w biurze o liczbę osób zatrudnionych w spółdzielni i możliwość uzyskania danych o zarobkach na stanowiskach kierowniczych. Biuro spółdzielni:

Telefonując do biura spółdzielni:

Statut spółdzielni:

Biuro spółdzielni:

Biuro spółdzielni:

3 out of 6
BEZPIECZEŃSTWO I ESTETYKA

Proszę oceń widoczność poszczególnych informacji w przestrzeniach sprawdzanej spółdzielni:

informacje dotyczące bezpiecznych reakcji na zagrożenia awarii systemów i urządzeń spółdzielni

na terenach zielonych informacje o konieczności sprzątania po psach

w pomieszczeniach wewnętrznych użytkowanych przez mieszkańców (np. korytarze, piwnica, klatki schodowe) informacje o zakazie palenia i picia alkoholu

W przynajmniej jednym miejscu na terenie spółdzielni zamontowany jest stały sprawny monitoring wizyjny:

Spółdzielnia, którą weryfikujesz:

organizowała w ciągu ostatnich 3 lat konkurs dla spółdzielców

zapewnia sprzątanie wspólnych pomieszczeń (np. klatki schodowe, korytarze, okna itp.)

zainstalowała stojak na rowery/hulajnogi przynajmniej w jednym miejscu

4 out of 6
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Czy spółdzielnia korzysta z możliwości ustawowych i prowadzi działalność kulturalno-oświatową?:

W ciągu ostatnich 3 lat spółdzielnia:

Jak uważasz, czy weryfikowana spółdzielnia gotowa jest przyjmować do rozpatrzenia na walnym zgromadzeniu lub radzie nadzorczej nowe propozycje istotnych usprawnień, pochodzące od osób spoza dotychczasowego grona zainteresowanych działaniami spółdzielni?

Istotna jest możliwość wskazywania przez spółdzielców własnych pomysłów. Czy zapewniono to w weryfikowanej spółdzielni?

5 out of 6
Jeszcze tylko pytania dotyczące Twojego statusu

Proszę zaznaczyć płeć:

Rok urodzenia:

Ilu spółdzielców liczy spółdzielnia, którą weryfikujesz?

Miejscowość, w której znajduje się ta spółdzielnia, ma:

To już przedostatnie pytanie. Proszę oceń własne zaangażowanie w sprawy spółdzielni:

Jakich nowych kompetencji (lub wiedzy) potrzebował(a)byś w celu wykorzystania w obszarze spółdzielczości mieszkaniowej? (pytanie nieobowiązkowe)

6 out of 6