Kontakt

Współpraca

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Fundacja Republikańska realizuje projekt Spółdzielczych Rewolucji: “Centrum Informacji dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowych oraz SIM/TBS”.

Projekt zakłada prowadzenie portalu informacyjnego, który zawiera bazę wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych / SIM / TBS, w tym rozmaite materiały samopomocowe, takie jak komentarz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, podręcznik, eksperckie materiały poświęcone tym zagadnieniom.

W ramach projektu świadczymy również nieodpłatne konsultacje i doradztwo prawne, dzięki którym potrzebujący mieszkańcy spółdzielni będą mogli otrzymać porady i niezbędne wsparcie merytoryczne.

Co więcej, prowadzimy szkolenia dla osób angażujących się na rzecz oraz mieszkających w spółdzielniach.

Jeśli dobro Twojej spółdzielni jest dla Ciebie ważne, jeśli zależy Ci na transparentności i przejrzystości działań zarządu, jeśli uważasz, że otoczenie Twojej spółdzielni mogłoby być schludniejsze – te miejsce jest dla Ciebie!

Nie wahaj się opowiedzieć nam o swoich problemy ze spółdzielnią, co według Ciebie mogłoby działać lepiej, co można ulepszyć.

Fundacja Republikańska poszukuje również wolontariuszy chętnych do zaangażowania w wyżej wymienione działania!

Zależy nam na współpracy przede wszystkim z osobami rozumiejącymi problemy występujące w spółdzielniach mieszkaniowych. Poszukujemy śmiałków, którzy chcą działać wolontaryjnie na rzecz pomocy spółdzielcom w podnoszeniu standardów świadczonych przez nich usług oraz wspierać potrzebujących mieszkańców i podnosić ich świadomość w zakresie ich praw i możliwości działania. Pragniemy pomagać w budowaniu poczucia sprawczości i wzmacnianiu relacji dobrosąsiedzkich w duchu otwartego dialogu.

Osoby zainteresowane naszymi aktywnościami prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org