Jakie należy podjąć czynności, aby zmniejszyć zgodnie z literą prawa wynagrodzenie członków zarządu.

Jeżeli członkowie zarządu posiadają ze spółdzielnią umowy o prace, wówczas należy zmienić umowy o pracę. Można to zrobić przez jeden z dwóch sposobów, czyli albo  porozumieć się z drugą stroną lub dokonać wypowiedzenia zmieniającego. Spółdzielnia może rozważyć kwestie zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 15 g ustawy z dnia 2marca 2020r.-Covid 19. Podstawa prawna: 1. 15g- ustawy Covid 19 2. art 42 kp, w zależności od tego w jakim czasie i z jakich przyczyn obniżka ma być zastosowana.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U.2020.275 t.j.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U.2020.275 t.j.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020.374.