Współpraca

Szkolenia

Zapraszamy członków spółdzielni mieszkaniowych, SIM, TBS (także osoby zrzeszone w organizacjach działających na rzecz wyżej wymienionych) do udziału w szkoleniach:

1. “Spółdzielnia mieszkaniowa – kontekst społeczny, zasady efektywności, wyzwania.”, które odbędzie się w czwartek 28 grudnia o godzinie 17.30.

Szkolenie obejmie omówienie celów spółdzielczości mieszkaniowej, oczekiwań społecznych wobec spółdzielni i najczęstszych zarzutów wobec działań spółdzielni mieszkaniowej, prezentację głównych obszarów efektywności i jakości spółdzielni mieszkaniowej: zapewniania bezpieczeństwa i estetyki otoczenia, komunikacji ze spółdzielcami, transparentności działań, sprawnych metod rozwiązywania problemów. Omówienie zasad komunikacji z organami spółdzielni mieszkaniowej. Prezentację idei inicjatyw oddolnych oraz organizację takich inicjatyw. Rekomendację sposobów aktywizacji społeczności spółdzielni mieszkaniowej – wspierania się, motywowania, przejmowania odpowiedzialności. Zarys modelowej spółdzielni mieszkaniowej i innowacyjnych metod jej działania.

2. “Spółdzielnia mieszkaniowa – aspekty formalnoprawne, w tym przepisy aktualnej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Ustawy Prawo spółdzielcze, a praktyka działania.”, które odbędzie się w piątek 29 grudnia o godzinie 17.30.

Szkolenie obejmie omówienie zagadnienia praw i obowiązków członków spółdzielni. Przybliży sposób funkcjonowania organów spółdzielni, ich kompetencji. Wyjaśni kto zatrudnia kogo w spółdzielni mieszkaniowej? W przystępny sposób określi najważniejsze aspekty gospodarki spółdzielni mieszkaniowej (w tym wyzwania związane z zamówieniami usług) i ideę lustracji. Zaznajomi z podstawowymi dokumentami z działalności spółdzielni i sposobami ich uzyskania. Określi, w jaki sposób doprowadzić do podejmowania uchwał i decyzji przez organy spółdzielni – co robić, a czego unikać? Przedstawi dobrosąsiedzkie praktyki działania. Wskaże na metody radzenia sobie z trudnościami np. w relacjach z zarządami spółdzielni, na możliwości wpływu na wysokość opłat itp. Zaznajomi z przykładowymi inicjatywami spółdzielców, jak i spółdzielczymi patologiami. Opisze rzeczywistość działań spółdzielni w pytaniach i odpowiedziach.

Rejestracja na wydarzenia celem otrzymania linku z dostępem do sali wideokonferencyjnej dostępna jest pod adresem e-mail: jan.walczuk@fundacjarepublikanska.org

Biogramy trenerów:

Grzegorz Gach – ur. w 1978 r., socjolog, analityk społeczny, specjalizuje się w regionalnych badaniach i analizach rynku pracy oraz przygotowywaniu projektów społecznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w instytucjach rynku pracy, w tym projekty uniwersyteckie, w instytucjach szkoleniowych i urzędzie pracy. Pracował na stanowiskach kierowniczych w projektach szkoleniowych, badawczych, także dotyczących satysfakcji klientów urzędów pracy, od kilku lat jeden z koordynatorów badania „Barometr zawodów” w Lubelskiem. Przygotowywał projekty w Radzie Sąsiedzkiej IKEA z okazji otwarcia sklepu w Lublinie oraz zwycięski projekt w budżecie obywatelskim Lublina 2018 r. dla organizacji pozarządowej specjalizującej się w edukacji szkolnej. Ekspert w projekcie „Spółdzielcze Rewolucje” Fundacji Republikańskiej. Prelegent na konferencjach i seminariach dotyczących rynku pracy. Interesuje się m.in. społecznym wymiarem funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej, ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu socjologii, przygotowania wniosków na projekty społeczne, logistyki projektu, rynku pracy, organizacji badań rynku pracy i edukacji.

Michał Adam Roman – Prezes Zarządu z 6 letnim doświadczeniem w zarządzaniu Spółdzielnią Mieszkaniową MIKRON w Lublinie i SM „Snopkowska” w 2022 roku. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w Lublinie. Lustrator spółdzielni od 2023 roku (uprawnienia nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą) Koordynator 14-osobowego zespołu obsługi głosowania zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego na remont i rozbudowę szkoły do 8-klasowej w Lublinie na 2018 rok. Doświadczony specjalista i doradca w zakresie prawa zamówień publicznych oraz pozyskiwania środków pomocowych i ich rozliczania (wnioski infrastrukturalne, szczególnie środki na termomodernizację dla JST (gminy i starostwa), dla PJB (KW Policji) oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Annopolu, Kraśniku, Szczebrzeszynie.