Współpraca

Szkolenia

W dniu 25 sierpnia 2020 roku odbyło się webinarium. Dla wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału zaieszczamy filmy z wydarzenia:

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i odwołaniem stacjonarnych szkoleń realizowanych w ramach projektu „Spółdzielcze Rewolucje”, Fundacja Republikańska organizuje dla Państwa webinarium:

Spółdzielcze Rewolucje – praktyczne szkolenie w zakresie praw i obowiązków członków spółdzielni mieszkaniowych

pod hasłem:

Spółdzielnia mieszkaniowa własnością jej mieszkańców

Na internetowe seminarium, prowadzone i realizowane za pomocą technologii umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym a uczestnikami, zapraszamy już 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 18:00. Poniżej link do spotkania – umożliwi udział w szkoleniu:

https://zoom.us/j/7689574449?pwd=OFBXQncrUzRoeUpBQzNZTFJLaDkrUT09

Celem webinarium jest wzrost świadomości dotyczącej praw i obowiązków członków spółdzielni oraz wzrost wiedzy aktywnych członków spółdzielni mieszkaniowych na temat prawa spółdzielczego i organów spółdzielni. Chcemy, aby w ramach zajęć każdy z uczestników zaproponował realizację nowego projektu lub pomysłu dotyczącego np. nieruchomości, ulicy, osiedla, spółdzielni. Efektem będzie projekt inicjatywy i opracowane pismo, które każdy z uczestników prześle do władz spółdzielni.

Zakres tematyczny:

  1. Wszystko co mieszkańcy powinni wiedzieć o Spółdzielczości Mieszkaniowej (SM) – streszczenie zagadnień związanych z prawami i obowiązkami członków spółdzielni.
  2. Wymiana doświadczeń uczestników i rekomendacji, w tym dotyczących modyfikacji prawa spółdzielczego – dyskusja moderowana.
  3. Spółdzielcze patologie. Główne obszary efektywności i jakości oferowanej przez SM obsługi. Wymiana doświadczeń uczestników
  4. Komunikacja z władzami SM. Jak wpływać na władze SM. Organizacja inicjatyw oddolnych – propozycje uczestników – dyskusja moderowana.

 

Korzyści dla uczestników:

  • poznanie swoich praw i obowiązków jako członka spółdzielni mieszkaniowej,
  • nabycie wiedzy na temat organów spółdzielni mieszkaniowej oraz dokumentacji, zapoznanie z informacjami z zakresu prawa spółdzielczego,
  • nabycie umiejętności odszukania informacji na temat organów swojej spółdzielni oraz podjętych przez nią uchwał i rozporządzeń,
  • nabycie umiejętności poprawnego adresowania i sporządzania pism oraz skierowania ich do odpowiednich organów spółdzielni mieszkaniowej w zależności od tematu sprawy,
  • poznanie metod dochodzenia swoich praw, nabycie umiejętności zdiagnozowania problemu i wskazania organu SM odpowiedzialnego za jego rozwiązanie.

Zgłoszenia na szkolenie – webinarium, w celu uzyskania hasła dostępowego: rewolucjespoldzielcze@gmail.com

 (wystarczy podać imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość zamieszkania).