W latach 1991 – 2000 spółdzielnie mieszkaniowe, zaraz za budownictwem indywidualnym, oddawały do użytku najwięcej mieszkań. Stopniowo aktywność spółdzielni w tym zakresie zaczęła spadać, głównie na rzecz budownictwa deweloperskiego.