W latach 90 i na początku lat 2000 zantowoano duży przyrost nowych spółdzielni mieszkaniowych, co wynikało nie tylko z zakładania nowych spółdzielni, lecz także dzielenia dużych na mniejsze. Najwięcej spółdzielni mieszkaniowych (509) zarejestrowano w 1995 roku. Od 2004 roku liczba rejestracji nowych spółdzielni mieszkaniowych maleje.