Jesteśmy narzeczonymi i planujemy zakup mieszkania w dużym mieście. Mamy na oku 2 mieszkania, w różnych spółdzielniach mieszkaniowych. Znając możliwe patologie i nadużycia występujące w działaniach spółdzielni argumentem przeważającym za zakupem jednego z tych dwóch mieszkań mogłaby być solidność i przejrzystość dotychczasowego działania spółdzielni. W jaki sposób najłatwiej sprawdzić wiarygodność spółdzielni, porównać ich przeszłość, chodzi głównie o kondycję finansową, ewentualne długi. Do jakich rejestrów najłatwiej dotrzeć? Nie chcemy ponosić dużych kosztów tych działań.

Spółdzielnia podlega wpisowi do krajowego rejestru sądowego, a zatem tu można dokonać sprawdzenia spółdzielni. Zgodnie też z ustawą o rachunkowości, wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania do KRS (wyłącznie o złożeniu sprawozdania finansowego a nie pozostałych dokumentów) jest w przypadkach wskazanych w tej ustawie (art. 70 ustawy o rachunkowości) automatycznie przekazywana do publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Do tych informacji można dotrzeć nie ponosząc w zasadzie żadnych opłat. Rejestry w KRS są jawne.

Co więcej, zgodnie z art. 8 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Przepis ten statuuje powinność określonego zachowania się przez spółdzielnię mieszkaniową, obowiązek udostępniania m.in. sprawozdań finansowych choćby powiązana jest także z rozwojem technologicznym w zakresie sposobów komunikacji i obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, (Dz.U.2020.275 t.j. )
  2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, (U.2018.845 t.j.)
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (U.2019.351 t.j.)